Oznámenie o výsledku výberového konania

by

 „

O Z N A M

Oznámenie o výsledku výberového konania na

 „Komplexný servis výťahov“

Na základe výsledkov výberového konania na „Komplexný servis výťahov“, ktoré bolo vyhlásené 31. júl 2020,  Vám oznamujeme, že dňom 1.novembra 2020 bude vykonávať Komplexný servis výťahov v bytových domoch v správe BSS, s.r.o. firma MM Výťahy, s.r.o. – zastúpená p. Michalom Molnárom

Vo výberovom konaní boli oslovené tri firmy, ktoré túto činnosť vykonávali pre BD v správe BSS, s.r.o  a to:

  1. ELVYS Slovakia, s.r.o., Veličná  – konateľ Miroslav Žatkuliak
  2. MM Výťahy, s.r.o., Oravská Poruba – konateľ Michal Molnár
  3. Vytahy Renovalift, s.r.o. PZO, Žilina-Bitčica – konateľ Ing. Ľubomír Koňušík

Vo výberovom konaní uspela s najlepšou cenovou ponukou firma MM Výťahy, s.r.o.

V prípade poruchy na výťahovom zariadení, Vás žiadame o kontaktovanie pána Michala Molnára na telefónnom čísle: 0951 206399, alebo e-mailom: mmvytahy@gmail.com

V Tvrdošíne  29.októbra 2020

             Ing. Ľudovít Stas        

      Vedúci technického úseku