Správa bytového domu

Spoločenstvo vlastníkov bytov alebo správca?

K príjemnému bývaniu v bytovom dome patrí okrem pekného bytu v dobrej lokalite, ústretoví susedia a čo najmenej starostí s vlastníctvom nehnuteľnosti. Každý vlastník bytu v bytovom dome má svoj diel zodpovednosti za stav v akom sa dom, či jeho okolie nachádza. Keďže každý vlastník je tiež povinný uhrádzať poplatky do fondu prevádzky, údržby a opráv, je dôležité, aby bol tento fond vedený starostlivo, ale najmä transparentne.

Pri správe bytového domu majú vlastníci bytov dve možnosti, ktoré im ponúka Zákon o vlastníctve bytov a nebytových priestorov. Prvou je založiť spoločenstvo vlastníkov bytov, druhou, zveriť správu bytového domu do rúk správcu.

Ak sa vlastníci bytov rozhodnú, že sa o svoj dom budú starať sami, musia podľa zákona založiť spoločenstvo vlastníkov bytov. Legislatíva presne vymedzuje ako spoločenstvo založiť. Nejde pritom o jednoduchý proces, ale skôr o byrokratický maratón, ktorý určuje lehoty, čo a do kedy treba stihnúť. Pre nových majiteľov bytov, ktorí sa  s týmto procesom ešte nestretli, to môže byť problém. Nasleduje hlasovanie o predsedovi spoločenstva a o členoch rady. Rada je dozorným orgánom, ktorý dohliada na to, či spoločenstvo vykonáva svoju činnosť v súlade so zákonom.

 Aj keď si majitelia bytov zvolia orgány, neznamená to, že starosti pre nich skončili. Členovia spoločenstva sa podieľajú na dôležitých rozhodovaniach svojimi hlasmi. V zákone sa píše, že zhromaždenie, teda vlastníci bytov, okrem iného schvaľujú zmeny zmluvy o spoločenstve, rozpočet, ročnú závierku a vyúčtovanie úhrad, výšku mesačných platieb za správu a výšku príspevkov do fondu prevádzky, údržby a opráv a tiež rozhodujú o použití peňazí v tomto fonde. Volia a odvolávajú predsedu a členov rady a robia ďalšie dôležité rozhodnutia. Správa bytového domu v spoločenstve býva často spojená s neprehľadnosťou a nekoncepčným vedením. Môže to súvisieť s neznalosťou zákona vlastníkov, chýbajúcim know-how vedenia spoločenstva alebo s nedostatočnou komunikáciou.

Spoľahlivosť

Na nás sa môžte vždy a vo všetkom spoľahnúť, svoju prácu robíme na 100% a s radosťou. Dôkazom toho sú aj bytové domy, ktoré spravujeme.

Profesionalita

Za našou prácou je práca odborníkov. Dovoľte nám predstaviť Vám náš tím.

Komunikácia

Komunikácia je základom každého úspechu. Napíšte nám, čo by sa dalo zlepšiť a my sa Vám pokúsime vyhovieť.

Facebook