domovnik


BSS S.R.O.

Správa budov je poslanie, ktoré nemôže vykonávať človek ako svoje „len“ zamestnanie.

Spoločnosť BSS, s. r. o. bola založená zápisom do obchodného registra Okresného súdu Žilina dňa 15.12.1997. Našou prioritou je Vaša spokojnosť. Vieme Vám ponúknuť všetko dobré, na čo ste boli zvyknutí a radi pridáme aj niečo na viac. Nezabúdame, že majetok ktorý spravujeme, je Váš. Činnosť správy je veľmi zodpovedná a má mnohé úskalia. V súčasnosti zabezpečujeme služby bytového hospodárstva a televízneho káblového rozvodu. Dodávateľské firmy, s ktorými spolupracujeme pri správe domov vyberáme tak, aby spĺňali vysoké požiadavky na kvalitu vykonaných prác. Nehnuteľnosti spravujeme spôsobom a s cieľom odbremeniť vlastníka nehnuteľností od bežných problémov súvisiacich s jej vlastníctvom.


NAŠE SLUŽBY

Robíme to, čo by mal robiť každý slušný správca. Navyše nás práca baví, preto sa snažíme vlastníkom dať vždy niečo navyše.


129/4

141/19

144/26

150/32

256/50

165/48128/5

145/21

146/27

151/33

127/02

166/49

256/52126/7

143/23

147/28

161/43

130/3

256/53124/9

142/24

148/29

153/36

164/46

256/51
Prečo spolupracovaťs nami?


VIAC AKO 50
Objektov

VIAC AKO 20 ROKOV
Skúseností

GARANTUJEME KVALITU