Kontakt

BSS, s.r.o. 
Medvedzie 128/5-3,
027 44 Tvrdošín

Konatelia spoločnosti:
Marián Revaj: revaj@bsssro.sk 

Martin Hrubý: hruby@bsssro.sk

Ekonomický úsek:

Mária Brčáková 043/5322 323, brcakova@bsssro.sk

Vedúci technického úseku:
Gustav Paľa +421917477866, pala@bsssro.sk

Manažér správy bytov:

Bohuslava Revajová 043/5322 323 ,revajova@bsssro.sk

 

Referent bytového hospodárstva:

Danica Tomkuliaková043/5322323,tomkuliakova@bsssro.sk

Referent káblovej televízie

Marcela Tišťanová 043/5322 323, tistanova@bsssro.sk 

Správa bola úspešne odoslaná. Čo najskôr Vám budeme odpoveďať.


Facebook