Kontakt

BSS, s.r.o. 

Sídlo spoločnosti:

Medvedzie 128/5-3,
027 44 Tvrdošín

Prevádzka spoločnosti:

Vojtaššákova 613,
027 44 Tvrdošín

Konatelia spoločnosti:

Marián Revaj: revaj@bsssro.sk
Martin Hrubý: hruby@bsssro.sk

Ekonomický úsek:

Mária Brčáková 043/5322 323, brcakova@bsssro.sk

Vedúci technického úseku:

Ľudovít Stas +421918588170, stas@bsssro.sk

Manažér správy bytov:

Bohuslava Revajová 043/5322 323revajova@bsssro.sk

Referent bytového hospodárstva:

Danica Tomkuliaková 043/5322323tomkuliakova@bsssro.sk

Referent káblovej televízie

Marcela Tišťanová 043/5322 323, tistanova@bsssro.sk 

Správa bola úspešne odoslaná. Čo najskôr Vám budeme odpoveďať.


Facebook