Zatepľovaniebudov

Vzhľadom na zlé tepelné vlastnosti nezateplených starších domov sú následné úspory po zateplení veľmi významné a pohybujú sa medzi 30 až 50 percentami. Zateplenie domu je investícia na minimálne 30 rokov a pre dosiahnutie maximálneho účinku zateplenia je nutné, aby zateplenie robila odborná firma.

Hydroizoláciastriech

Návrh a realizácia obnovy strešného plášťa plochých striech je náročná, vyžaduje veľké znalosti a značné skúsenosti. Spôsob obnovy strešného plášťa plochej strechy a jej rozsah závisí od diagnózy.

Rekonštrukcie asanácie balkónov

Poruchy balkónov a lodžií patria medzi najčastejšie poruchy bytových domov. V prvom rade je to dôsledkom nesprávneho naprojektovania, vyhotovenia detailov ich konštrukcií alebo negatívnych účinkov poveternostných vplyvov.

Výstavba lodžií

Lodžie vieme navrhnúť a postaviť aj tam kde nie sú pôvodné balkóny. Ich životnosť sa rovná životnosti celého bytového domu. Ďalším cieľom je zvýšiť komfort obyvateľov, a týmto riešením sa vylepšia úžitkové vlastnosti bytov. Prakticky sa jedná o ďalšiu novú miestnosť o rozmeroch 3,6 x 1,5m , ktorá sa dá podľa potreby obyvateľov uzavrieť alebo zaskliť.