Hlavnéčinnosti

Správcu bytového domu

Digitálna Televízia A Internet

Správa bytového domu

Ostatnéslužby

Sťahovacia Služba

Upratovacie A Čistiace Služby

Opravy A Údržby

Účtovníctvo

24/7 Havarijná Služba