Výberové konania

Výzva na predkladanie ponúk BD50

 Výzva-na-predkladanie-ponúk-BD50-

 ZoD-BSS-BD50-

 2291-Významná-obnova-bytového-domu-č.256-50-zadanie

 

V Tvrdošíne, 18.2.2021

Výzva na predkladanie ponúk BD465

Vykaz vymer Nizna 465

Výzva na predkladanie ponúk BD465_zateplenie

ZoD-BSS-BD465_2

 

V Tvrdošíne, 23.6.2021