Vážení vlastníci a nájomcovia bytov

by

Vážení vlastníci a nájomcovia bytov

od 24.10.2020  (soboty ) do 1.11.2020 (nedele)

                           v súvislosti so zákazom vychádzania pre celé Slovensko

Vám oznamujeme, že

– od 26.10.2020 (pondelok)   Vaše požiadavky podľa možnosti Nám prosím zasielajte na mailovu  poštu ,písomne alebo riešte telefonicky,

Kontakt:

Tel. kontakt:  043/5322 323, 0907 838 030 ,0905 448 207 mailová adresa: revajova@bsssro.sk

Veríme, že nájdeme u Vás porozumenie a vzájomným rešpektovaním sa, pomôžeme eliminovať riziko ochorenia COVID-19, na čo možno najmenšiu mieru.

Ďakujeme za porozumenie.