Oznamy


Oznamy |
20. 12. 2023

Vianočné sviatky

Oznamujeme vlastníkom a zákazníkom, že v dňoch od 22.12.2023 do 5.1.2024 bude kancelária BSS, s.r.o. zatvorená z dôvodu čerpania dovolenky. Ďakujeme


Oznamy |
20. 6. 2023

Ceny vodného a stočného na rok 2023

   Cena (€/m3 bez DPH )   Rozhodnutie ÚRSO č. 0004/2023/V zo dňa 24.11.2022, ktorým ÚRSO schvaľuje maximálne ceny za výrobu a dodávku pitnej vody verejným vodovodom a za odvádzanie a čistenie odpadovej...


Oznamy |
21. 2. 2023

KOMTERM Slovensko, a.s

Vážený odberateľ tepla,dňa 9. 1. 2023 vyhlásilo MH SR výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na pokrytiedodatočných nákladov v dôsledku uplatňovania limitu nárastu schválenej alebo určenej ceny tepla. Výzva...


Oznamy |
29. 10. 2020

Vážení vlastníci a nájomcovia bytov

Vážení vlastníci a nájomcovia bytov od 24.10.2020  (soboty ) do 1.11.2020 (nedele)                            v súvislosti so zákazom vychádzania pre celé Slovensko Vám oznamujeme, že – od 26.10.2020 (pondelok)   Vaše požiadavky podľa...