Monthly Archives: jún 2023


Oznamy |
20. 6. 2023

Ceny vodného a stočného na rok 2023

   Cena (€/m3 bez DPH )   Rozhodnutie ÚRSO č. 0004/2023/V zo dňa 24.11.2022, ktorým ÚRSO schvaľuje maximálne ceny za výrobu a dodávku pitnej vody verejným vodovodom a za odvádzanie a čistenie odpadovej...