Ceny vodného a stočného na rok 2023

  Cena (€/m3 bez DPH )   Rozhodnutie ÚRSO č. 0004/2023/V zo dňa 24.11.2022, ktorým ÚRSO schvaľuje maximálne ceny za výrobu a dodávku pitnej vody verejným vodovodom a za odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou na obdobie od 01.01.2023 do 31.12.2027Prepočet s DPH  (€/m3)  Prepočet  (€/liter)  
Vodné  0,9863  1,18360,0012
Stočné   1,6317  1,95800,0019
Vodné a stočné spolu  2,6180  3,14160,0031