BLOG1  BOTH SIDEBAR


 „

O Z N A M

Oznámenie o výsledku výberového konania na

 „Komplexný servis výťahov“

Na základe výsledkov výberového konania na „Komplexný servis výťahov“, ktoré bolo vyhlásené 31. júl 2020,  Vám oznamujeme, že dňom 1.novembra 2020 bude vykonávať Komplexný servis výťahov v bytových domoch v správe BSS, s.r.o. firma MM Výťahy, s.r.o. – zastúpená p. Michalom Molnárom

Vo výberovom konaní boli oslovené tri firmy, ktoré túto činnosť vykonávali pre BD v správe BSS, s.r.o  a to:

  1. ELVYS Slovakia, s.r.o., Veličná  – konateľ Miroslav Žatkuliak
  2. MM Výťahy, s.r.o., Oravská Poruba – konateľ Michal Molnár
  3. Vytahy Renovalift, s.r.o. PZO, Žilina-Bitčica – konateľ Ing. Ľubomír Koňušík

Vo výberovom konaní uspela s najlepšou cenovou ponukou firma MM Výťahy, s.r.o.

V prípade poruchy na výťahovom zariadení, Vás žiadame o kontaktovanie pána Michala Molnára na telefónnom čísle: 0951 206399, alebo e-mailom: mmvytahy@gmail.com

V Tvrdošíne  29.októbra 2020

             Ing. Ľudovít Stas        

      Vedúci technického úseku    


Vážení vlastníci a nájomcovia bytov

od 24.10.2020  (soboty ) do 1.11.2020 (nedele)

                           v súvislosti so zákazom vychádzania pre celé Slovensko

Vám oznamujeme, že

– od 26.10.2020 (pondelok)   Vaše požiadavky podľa možnosti Nám prosím zasielajte na mailovu  poštu ,písomne alebo riešte telefonicky,

Kontakt:

Tel. kontakt:  043/5322 323, 0907 838 030 ,0905 448 207 mailová adresa: revajova@bsssro.sk

Veríme, že nájdeme u Vás porozumenie a vzájomným rešpektovaním sa, pomôžeme eliminovať riziko ochorenia COVID-19, na čo možno najmenšiu mieru.

Ďakujeme za porozumenie.